Građani kažu – političari najkorumpiraniji

Građani kažu – političari najkorumpiraniji

71% građana smatra da su političari najkorumpiraniji. Sledi pravosuđe sa 64%, pa mediji – 50%. Ovo su podaci istraživanja javnog mnjenja “Stavovi građana o korupciji”, koje je deo projekta Evropske unije, Ministarstva pravde i Javnog tužilaštva. Istraživanje je predstavljeno u Nišu na skupu posvećenom borbi protiv korupcije na lokalnom nivou.