Gradske veće grada Niša donelo je odluku o poništenju 6.700 rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za građevinsko zemljište. Nova rešenja sa smanjenom poreskom osnovicom radiće se za ona zemljišta koja se isključivo koriste za poljoprivrednu proizvodnju.