Novi komandant 3. brigade Kopnene vojske je pukovnik Predrag Grbić, koji je ovu dužnost preuzeo na svečanosti u kasarni „Knjaz Mihajlo“. Dosadašnji komandant brigadni general Mile Jelić preuzima dužnost načelnika uprave za kadrove u Ministarstvu odbrane.