Koliko su farmaceuti važna karika u očuvanju zdravlja stanovništva? Šta je samomedikacija i koja je uloga farmaceuta u tom slučaju? Koliki doprinos je dala ova grupa medicinskih radnika u borbi protiv covida 19? Odgovori na ova pitanja, ali i mnoga druga mogli su se čuti na stručnom skupu koji je održan na Medicinskom fakultetu u Nišu, a sve u susret Svetskom danu farmaceuta koji se obeležava 25. septembra.