Kako ostvariti dobru saradnju izmedju Srbije i Egipta, ne samo ekonomsku već i kulturnu bila je tema predavanja istaknutog profesora umetnosti i pisca Ibrahima Gazale u Nišu. On je došao posredstvom saradnje Ambasade Egipta u Srbiji i grada Niša.