Koje su potrebe izbeglica i migranata, posebno dece i maloletnika i sa kojim problemima se najčešće susreću u tranzitu kroz Srbiju neka su od pitanja na koje je odgovor ponudio projekat ,,Isti i različiti“. Projekat je deo organizacije Preventivno edukativni centar i predstavljen je u Gradskoj kući u Nišu na okruglom stolu.