Invalidi traže vraćanje povlastica

Invalidi traže vraćanje povlastica

AUTOBUSPenzioneri invalidi druge i treće kategorije od Nove godine nemaju prava na besplatan prevoz, što im, kako kažu, zagorčava život. Oni su se otvorenim pismom obratili svim nadležnim službama, navodeći da je to samo kap koja je prelila čašu. Podsećaju vlasti da primaju minimalne penzije i da su već finansijski oštećeni, jer su iz propalih fabrika otišli bez povezanog staža i gomile zarađenih plata. Do sada barem nisu morali da brinu da li imaju novac za karticu u autobusu.

Sporna odluka doneta je još 2013. godine, ali, kako su kartice dvogodišnje, tek sada se oseća njeno dejstvo. Iako su mnogi iskoristili povlastice za prevoz po starosnom ili nekom drugom osnovu, procene su da je odluka oštetila oko 500 invalida druge i treće kategorije. Nadležni kažu da će podneti inicijativu da se razmotri mogućnost vraćanja povlastica.

Zadatak će biti da sagledamo njihove potrebe …ili da se odluka vrati ili da se da subvencija sa 50 posto učešća,  kaže Jordan Ivanović, predsednik Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom.

Inicijativu za izmenu rešenja podneće već na narednoj sednici saveta koja će se održati tokom januara meseca. Dalje, o tome će odlučivati Gradsko veće.

Ivanović kaže da je bilo još zahteva da se odluka iz 2013. izmeni, posebno od osoba koje boluju od nekih hroničnih bolesti, a nisu obuhvaćene postojećim udruženjima.