Isključenjem sa Toplane protiv paprenih računa

Isključenjem sa Toplane protiv paprenih računa

TOPLANA

Zbog sve skupljeg gasa i samim tim većih računa za grejanje, sve je više Nišlija koji žele da se isključe sa sistema daljinskog grejanja. Samo oni najuporniji i najstrpljiviji i uspeju u tome, jer je za sada jedini način za to tužba sudu. Međutim, od sledeće sezone procedura bi mogla da bude lakša – kako je najavio zamenik gradonačelnika Ljubivoje Slavković, u pripremi je odluka po kojoj će isključenje sa niške Toplane biti moguće, ali uz plaćanje “simbolične takse”. On je, međutim, protiv toga.

Ako neko želi da se isključi sa sistema daljinskog grejanja u Nišu, mora da podnese tužbu, da plati advokata, i, po svemu sudeći, bude strpljiv. I kada uspe, opet mora da nastavi da plaća fiksni deo. A sve skuplji gas – i kod mnogih duplirani računi za februar – izgleda da su prelili čašu, pa je sve više onih koji žele da pređu na neki drugi način grejanja.

Za sada se sudskim putem sa daljinskog grejanja isključilo šestoro Nišlija, a još neki su u postupku, kažu u Centru za zaštitu potrošača “Forum”.

“Građani greše što traže isključenje sa daljinskog grejanja, umesto da traže raskid ugovora. Zakon o zaštiti potrošača je jasan: ako preduzeće najmanje 30 dana pre početka primene ne objavi novu cenu usluge, i ako se građanin sa novom cenom ne slaže – on ima pravo na jednostrani raskid ugovora bez troškova”

, objašnjava Jovan Jovanović iz “Foruma”.

Zbog sveopšte situacije i stotina nezadovoljnih građana pred kapijama niške Toplane, i Gradsko veće najavljuje olakšice za one koji bi da se isključe sa daljinskog grejanja. I to tako da ne plaćaju ni fiksni ni varijabilni deo. Ali tek kad odluka bude doneta.

“Zalagaću se da se to dovede do nekog korektnog odnosa, ali nikako da bude “simbolično”. Vi ste kupujući stan pristali na sve što taj stan nosi sa sobom, pa i na parno grejanje. Ja ću na sednici Veća biti veoma oprezan, jer ova odluka može imati velike posledice”

, kaže zamenik gradonačelnika Ljubivoje Slavković.

U Toplani kažu da je odluka samo u pripremi, i da nije jasno kako će to funkcionisati. I ako odluku usvoje i odbornici niške Skupštine, ona će moći da se primenjuje od sledeće grejne sezone. Daljinsko grejanje u Nišu koristi oko 30.000 ljudi.

5 thoughts on “Isključenjem sa Toplane protiv paprenih računa

 1. Danas 01. Septembra večernje Novosti su objavili članak “Grejanje nema ko da isključi”. Radi se o građanima Niša koji su podneli više od 300 zahteva za obustavu usluga “Gradske toplane” ali ona osporava pravo da to urade drugi već je dato pravo samo komunalcinma , a oni će se baviti prvenstveno novim korisnicima. Očigledno je da Toplana želi da sačuva svoj monopolski položaj (za koji nema pravo), već to može da se odradi na sledeći način kako se nebi gubilo vreme. Skupština stanara treba da sačini spisak onih korisnika koji žele da se isključe i da ugovori radove sa firmom koja će izvršiti ove radove isključenja a koje troškove će snositi ovi isključeni korisnici. Skupština stanara treba da obavesti Toplanu iObjedinjenu naplatu o ovome, i da traži da Objedinjena naplata prestane da fakturiše grejanje već da je Toplana dužna da izda zgradi račin za isporučenu toplotnu energiju samo za mesece kada vrši isporuku od Oktobra zaključno sa Aprilom i to samo na osnovu očitanih stanja kalorimetra u predajnoj stanici zgrade ( koje se vrši u prisustvu ovlašćenog korisnika koji će potvrditi potpisom primopredaju na otpremnici na osnovu koje će Toplana izdati račun direktno Skupštini stanara koja je jedino i ovlašćena da deli mesečni iznos za grejanje objekta (pošto toplana ima samo jedno merno mesto u zgradi). Skupština će proveriti iznos obaveze za zgradu i izvršiti podelu na one korisnike koji su ostali da se greje preko toplane. Cena kwh toplotne energije toplana nemože da deli već mora da prikaže jednu cenu koja sadrži i fiksne i varijabilne troškove. toplane. Jedinična cena za kwh se nemože deliti niti naplaćivati fiksni deo sa 12 uplata a varijabilni deo kada se topotna energija isporučuje (jer se tako krije da su sve uplate AKONTACIONA KUPOVINA kwh koju tolana neće da OBRAČUNA jer se tako postiže veća konačna prodajna cena (to je prevara). Skupština stanara TREBA DA PRETHODNI UGOVOR KOJI JE SKLOPIO INVESTITOR PRILIKOM PRIKLJUČENJA ZGRADE NA SISTEM DALJINSKOG GREJANJA PONIŠTI I DA SKLOPI NOVI UGOVOR ZA KORISNIKE KOJI SU OSTALI DA KORISTE USLUGU tOPLANE.

 2. Šta sve može bolesni um da izmisi, kako bi zadržali monopolski položaj i naplaćivali grejanje koliko im treba novca, sprečavajući korisnike da se isključe, pročitao sam u NOVOSTIMA od 29.07.2015. ” Odjavljivanje sa sistema grejanja u Pančevu skidaju radijatore”
  Pančevci koji žive u stanbenim zgradama, a žele da se “skinu” sa daljinskog grejanja, biće u prilici ubuduće to i da učine, ali pod određenim uslovima. Da bi neko “odjavio” svoje radijatore, neophodno je da prikupi saglasnost minimum 65 odsto stanara u zgradi, ali i da pribavi ELABORAT koji radi “GREJANJE” ili neka druga ovlašćena kuća.
  U JKP “GREJANJE” su istakli da individualna domaćinstva mogu istog trenutka da budu skinuta sa sistema u kojem se trenutno nalazi 11.000 korisnika, kao i da su sprremni da pređu na naplatu grejanja po potrošnji, a ne kao do sada po metru kvadratnom.
  Naplata grejanja po m2 je nezakonita, jer Toplana prodaje kwh i ništa više. Isporučeni kwh objektu Toplana mora da meri i sačini OTPREMNICU koju potpisuje korisnik i lice iz toplane, a množenjem isporučene količine kwh sa prodajnom cenom za kwh daje IZNOS UKUPNOG ZADUŽENJA svih korisnika u objektu. Korisnici su ti koji se dogovaraju o načinu raspodele ovog iznosa a ne Toplana ili Objedinjena naplata koja je uzurpirala prava korisnika kao privatnih lica za njihove obaveze. Koliko če korisnika deliti očitanu potrošnju i ko će se isključiti ne odobrava Toplana niti bilo ko već je to neotuđivo pravo stanara korisnika. Korisnik koji želi da se isključi sa grejanja se prijavi Skupštini stanara koja vrši raspodelu ukupnog iznosa za grejanje, radijatori se blombiraju i stave van upotrebe a vertikale izoluju , čime se toplotna energija više ne preuzima iz sistema, a iskljičeni se greje na drugi način koji je njemu prihvatljiv. Toplana nema nikakve ingerencije u privatnoj svojini, njena ingerencija je da kalorimetar baždari i održava u ispravnom stanju, da očitava isporučenu količinu kwh i samo to naplati primenom prodajne cene za kwh Instalacija grejanja u zgradi je vlasništvo stanara. Želja Toplane, da upravlja tuđom imovinom je motivisana isključivo potrebom kako bi sačuvala poziciju sa kojom je mogla da fiktivnim zaduživanjem korisnika pribavlja sredstva koja nisu stečena radom, ali to je prošlo vreme i više se nemože laganjem i obmanom zarađivati.

 3. Svako može shvatiti da računi bez očitanih stanja kalorimetra i bez potpisanih otpremnica od strane korisnika gde se potvrđuje količina isporučene enrgije računi koji se izdaju nisu validni jer se može naplatiti samo kwh očitani na kalorimetru u zgradi. Za poslednjih 12 god, korisnik je plaćajući paušalno grejanje sa nezakonitom naplatom i bez obračuna u Beogradu kupio za stan 67 m2 218.687,09 kwh ; isporučeno je 77.488,28 kwh (merenjem utvrđeno) ; dok je manje isporučeno a plaćeno 141.197,81 kwh čija je vrednos po poslednjoj ceni 7,14 din/kwh = 1.008.152,36 din. Jasno je zašto se održava monopol i ne dozvoljavanjem da se korisnik isključi sa sistema grejanja zbog reketiranja u kome učestvuju gradska uprava ,Toplana i vešilac naplate, obezbeđujući visoka lična primanja a zaštićeni partijskom pripadnošću od krivične odgovornosti.

 4. Živim u Beogradu i od postavljanja kalorimetra u predajnoj stanici zgrade 2005 god, koja se greje daljinskim grejanjem pratim isporuku toplotne energije kao i iznose koji se fakturišu. Paušalnom naplatom sa izvedenom cenom [din/m2 god] koja se naplaćuje 12 meseci korisnik u Beogradu sa poslednjom cenom 1432,28 din/m2 god podeljeno sa prodajnom cenom od 7,14 din/kwh kupuje godišnje 200,6 kwh/m2 stana. Tako stan od 60 m2 kupi 12.036 kwh/god. U 2014/15 grejnoj sezoni isporučeno je 96,5243 kwh/m2 stana (po merenju u predajnoj stanici podeljeno na ukupnu stanbenu površinu) znači isporučeno mu je 5.791,46 kwh/god. manje od 50% plaćenih. Na ovaj način, bez obračuna kwh je platio ne 7,14 din već 14,838 din. To je način kako se građani potkradaju. Drugi način je da pored plaćanja stvarno utrošenih kwh (5.791,46 kwh x 7,14 din/kwh =41.351 din ) fakturiše i fiksni deo 12 mes (što je ustvari izdvojen REKET iz paušalne cene) , sa cenom 513,50 din/m2god x 60 m2 = 30.810 din čime se ustvari uvećava iznos naplate NEZAKONITO. Stvarna obaveza je samo 41.351 din.

 5. Stan je moje privatno vlasnistvo i ne moze niko da mi odredjuje cime cu da se grejem.
  Gasifikacija je umesto nize cene grejanja donela paprene racune. Prostom matematikom se pokazuje da je jeftinije grejanje na struju.

Comments are closed.