ISTA PRAVA ZA RADNIKE NA LIZING (VIDEO)

ISTA PRAVA ZA RADNIKE NA LIZING (VIDEO)

Radnici angažovani preko agencija za privremeno zapošljavanje trebalo bi da u narednom periodu imaju iste uslove kao i zaposleni u firmi u kojoj su na privremenom radu – stoji u radnoj verziji Zakona o radu, o kojoj je otvorena javna rasprava. Kako je u Nišu rekao državni sekretar u Ministarstvu rada Svetozar Aleksov, biće sagledani interesi svih strana, a posle usvajanja zakona očekuje se da status radnika na lizing ne bude gori, već bolji nego što je sada.