Istražuje se uzrok havarije u Toplani Jug

toplana jugNovi kotlovi u Toplani Jug koja je nedavno renovirana nisu izdržali ni celu grejnu sezonu. Havarija koja se desila na oba kotla uveliko istražuje mešovita komisija, a gradski većnik Miloš Banđur kaže da u ovom slučaju nema odgovornosti ni grada ni Toplane.

Uzroke havarije istražuje mešovita komisija Toplane i izvođača radova. Gradsko veće je preporučilo da se uključe i nezavisni eksperti sa Mašinskih fakulteta koji će pomoći da se bliže odredi uzrok havarija, ističe Banđur.

Radijatori Nišlija su zbog ove havarije bili topli 24h. Većnik Banđur kaže da su analizirani i podaci o potrošnji gasa na Krivom Viru i Jugu za ovu i prethodne dve godine. Tvrdi da nema velikih odstupanja. Kreću se od 5 do 6 % u odnosu na regularne uslove.

Banđur dodaje da Toplana radi u onom režimu u kojem može jer uputstva o radu i dalje daje izvođač radova.

Rekonstrukcija toplane Jug realizovana je kroz četvrtu fazu investicionog ciklusa nemačke banke za obnovu i razvoj KfW.