Grad Niš će sufinansirati izgradnju bazena Kulište u Niškoj Banji, odlučilo je Gradsko veće. Ukupna vrednost projekta je skoro 60 miliona dinara. Minsitarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, učestvuje sa 40 miliona dinara, a Grad Niš sa 20 miliona.