IZGRADNJA BRZE PRUGE BEOGRAD – NIŠ POČINJE OD DEONICE STALAĆ – ĐUNIS (VIDEO)

IZGRADNJA BRZE PRUGE BEOGRAD – NIŠ POČINJE OD DEONICE STALAĆ – ĐUNIS (VIDEO)

Izgradnja brze pruge Beograd – Niš počeće od najzahtevnije deonice, Stalać – Đunis i to već u prvoj polovini 2022. U toku je obezbeđivanje potrebne dokumentacije, a do kraja godine u planu je da se na tenderu izabere izvođač radova. Predviđeni obim radova obuhvata projektovanje i izgradnju jednokanalnog, dvokolosečnog tunela broj 4 kod Ćićevca, dužine oko 3,3 kilometra. Tunel će imati tri evakuaciona tunela i dva pristupna puta.