IZGRADNJA POČINJE NA PROLEĆE (VIDEO)

IZGRADNJA POČINJE NA PROLEĆE (VIDEO)

Gradsko veće usvojilo je rešenja o realizaciji i sufinansiranju projekata dogradnje zgrade elektronskog falulteta i izgradnje naučno tehnološkog parka. Na taj način se grad obavezao da će infrastrukturno urediti i opremiti prostor na kome će se graditi naučno tehnološki park. Ubrzo će početi priprema tenderske dokumentacije kako bi na proleće sledeće godine otpočela izgradnja ovog objekta.