Od juna prošle godine, od kada je novi Zakon o sprečavanju porodičnog nasilja stupio na snagu, niški sud izrekao je 550 hitnih mera udaljenja iz stana i zabrane prilaska protiv počinioca nasilja. Istovremeno Centar za socijalni rad je od početka godine izradio osamdesetak individualnih planova kojima se posebno sagledava svaki slučaj porodičnog nasilja.