U Nišu je prvi put organizovana konferencija „Jaka žena“ sa ciljem da pomogne svim ženama i osnaži ih u pokretanju sopstvenog biznisa.

Kroz hiljadu minuta besplatnih predavanja i treninga sve učesnice skupa i buduće preduzetnice mogle su da čuju na koji način država i lokalna samouprava pomažu ženama.