JAVNA RASPRAVA O OPŠTINSKOM BUDŽETU I ELEKTRONSKIM PUTEM

JAVNA RASPRAVA O OPŠTINSKOM BUDŽETU I ELEKTRONSKIM PUTEM

Niška gradska opština Crveni Krst omogućila je građanima da u doba epidemije korone bezbedno učestvuju u diskusiji o budžetu za narednu godinu.

Na zvaničnom sajtu opštine bio je postavljen “banner” preko kojeg su građani svojim kritikama, sugestijama i predlozima mogli da učestvuju u javnoj raspravi o nacrtu budžeta.

Zamenik predsednika Opštine, Aleksandar Krstić, ukazuje da pozitivno pravni propisi zahtevaju otvaranje javne rasprave kada se radi nacrt budžeta.

Zbog ove situacije u kojoj smo se našli nije bilo nekih većih javnih rasprava prilikom kreiranja ovog budžeta, pre svega zbog straha samih građana. Zato smo im i omogućili da to urade elektronskim putem, a nadamo se da će u narednoj godini toga biti u mnogo većem obimu, kaže Krstić.

Dodaje da građani i sada na sajtu opštine imaju uvid u to kako se raspodeljuju budžetska sredstva.

Tačno se može videti i šta je to što je rukovodstvo naše opštine videlo kao prioritet za narednu godinu, kaže Krstić.

Mi smo ispoštovali zakonsku proceduru, ali i mimo ovih zakonskih rokova koji su dati za predloge građana, naša gradska opština je otvorena da čuje sugestije građana koji se odnose na unapređenje života svih naših sugrađna, jer se budžet kreira od novca svih nas, naglađava zamenik predsednika Opštine Crveni Krst.

Dodaje da će se s praksom elektronske debate o budžetu, ali i drugim temama važnim za život građana i njihovo učešće u kreiranju lokalnih politika i donošenja odluka nastaviti i ubuduće.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com