PROGRAM RAZVOJAAPrioriteti Programa razvoja Niša u 2016. godini biće privredni razvoj, privlačenje investitora i otvaranje novih radnih mesta, a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života Nišlija, rekao je načelnik Uprave za privredu Dragan Karličić.

Najveće investicije planirane su u oblasti vodosnabdevanja. U vodosistem Knežica-Perutina-Ćurlina-Belotinac uložiće se 55 miliona dinara, a za selo Vrelo 22,5 miliona dinara. Među kapitalnim projektima je izgradnju reciklažnog centra za upravljanje otpadom Keleš.

Izrada studije izvodljivosti za prečišćavanje i preradu otpadnih voda koštaće 130.000 evra, što se finansira iz švedske Agencije za razvoj. U planu je i izgradnja javnih garaža. Kod Parking servisa za to je planirano 50 miliona dinara. Tu su i planovi detaljne regulacije za pojedina područja – pre svega za aerodrom, a ulagaće se u uređenje postojećih radnih zona na teritoriji grada.

Izgradnju stanova za socijalne potrebe u naselju Branko Bjegović finansiraće strani fondovi sa dva miliona evra, a stanovi u ulici Majakovskog koštaće 95 miliona dinara. Završiće se i rekreativni bazen sa pratećim sadržajima.

U prvoj polovini 2016. grad će se baviti i reorganizacijom, racionalizacijom i unapređenjem rada javnih preduzeća i ustanova, direktnih i indirektnih korisnika budžeta.

Program razvoja Niša za 2016. godinu napravljen je u skladu sa Strategijom razvoja grada od 2009-20. godine i petogodišnjim Akcionim planom.

 

Ovaj tekst deo je projekta „Pitajte građane“ koji se realizuje uz podršku Grada Niša, kroz konkurs za projektno sufinansiranje medijskh sadržaja od javnog značaja za 2015.godinu.