JAVNI POZIV ZA USLUGE PERSONALNOG ASISTENTA I LIČNOG PRATIOCA

JAVNI POZIV ZA USLUGE PERSONALNOG ASISTENTA I LIČNOG PRATIOCA

Niška Gradska uprava za društvene delatnosti pozvala je zainteresovane osobe za uslugu lični pratilac, da na obrascima objavljenim na zvaničnom sajtu Grada Niša podnesu zahtev sa potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti sa naznakom za Komisiju „lični pratilac“ Gradskoj upravi za društvene delatnosti preko Pisarnice u ulici Nikole Pašića 24.

Javni poziv raspisan je i za uslugu personalni asistent, a obrazac je takođe postavljen na zvaničnom sajtu Grada Niša www.ni.rs.

Rok za podnošenje zahteva je osam dana od dana objavljivanja javnog poziva.