Foto: TV ZONA PLUS

Svako može da bude davalac organa, međutim u Srbiji još uvek ne postoji dovoljno razvijena svest o značaju davalaštva. Zato smo na poslednjem mestu u Evropi po broju donora organa – tri donora na milion stanovnika. Jedan od načina da se poveća broj donorskih kartica, jeste donošenje zakona koji obezbeđuje prepostavljenu saglasnost