Jezik znakova u svetu bez zvuka

gluvi i nagluviMalo profesionalnih tumača znakovnog jezika u odnosu na potrebe gluvonemih osoba glavni je problem sa kojim se oni suočavaju. Asistencija tumača im je neophodna, a kada ih nema nastaju problemi.

Probleme je imao i predsednik Gradske organizacije gluvih i nagluvih Niša Zvonimir Stojanović koji je pokušao da se sporazume sa službenicom na šalteru u jednoj ustanovi. Međutim, kaže da je to bilo nemoguće jer je šalter bio isuviše mali, a on ne čuje šta neko govori s druge strane.

Posle su videli da zaista ne čujem pa su izašli van i pozvali me unutra. Međutim, to se ne dešava samo meni, već svim gluvim osobama a to je problem. Problema ima i u zdravstvu, Supu, Sudu, školi, tvrdi Stojanović.

U Savezu Gluvih i nagluvih Srbije kažu da se dugo radilo na izradi novog zakona.

Zakon je dobar, ali da treba što više javnih službi da se upozna sa njegovim odredbama i da počne da se sprovodi, ističe predstavnica Saveza Suzana Maslić Matović.

S druge strane u Savetu za rad sa osobama sa invaliditetom kažu da je grad Niš u potpunposti spreman da primeni zakon.

Moramo staviti ova lica u potpuno jednak položaj sa ostalima jer ukoliko ne mogu da dobiju potrmnu informaciju na vreme neće moći da ostvare svoja prava, ističe predstavnik Saveta Jordan Ivanović.

U Sektoru za zaštitu OSI kažu da je Ministarstvo prosvete završilo program obuke za tumače znakovnog jezika koji će biti objavljen u Službenom glasniku. Ističu da će svi izvođači obuke moći da počnu da sprovode akreditovane programe obuka nakon čega se može očekivati veći broj sertifikovanih i dobro obučenih tumača.

Kapacitet samih mogućnosti zavisi od broja škola kloje će se prijaviti i koje pronađu potrebu za sprovođenjem ovakve vrste obuke, a ono što je plus što nam je ovaj zakon doneo jeste da će sva ta lica zaista biti kvalitetno obučena i da ćemo u nekom doglednom vremenskom periodu moći da imamo dobre tumače i da će moći da se zadovolje sve potrbe gluvih osoba, istče Tatjana Prijić iz Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja.

Inače, u Srbiji živi oko 30.000 gluvih i oko 100.000 nagluvih osoba.