NeoLab Poliklinika za laboratorijsku dijagnostiku postala je deo MediGroup-a, najvećeg privatnog zdravstvenog sistema u Srbiji. Pripajanje podrazumeva da će NeoLab proširiti i usavršiti dijagnostičke procedure koje vrši i da će se mreža njihovih laboratorija proširiti po Srbiji.