U Nišu se, kao što smo objavljivali, trenutno postavljaju nove nadstrešnice na autobuskim stajalištima. Ali malo ko zna da su one proizvod predanog rada osoba sa invaliditetom. Od 2017. godine pravi ih Društveno preduzeće za radno osposobljavanje i zapošljavanje invalida “Elmont”, koje trenutno ima 35 zaposlenih. Od toga 19 radnika sa nekim oblikom invaliditeta.