KAKO FUNKCIONIŠE NARODNA KUHINJA? (VIDEO)

KAKO FUNKCIONIŠE NARODNA KUHINJA? (VIDEO)

Korisnici narodne kuhinje u Nišu hranu dobijaju svakog radnog dana na 12 punktova u gradu. Odbornik u Skupštini grada Niša Miodrag Stanković traži da hranu dobijaju i vikendom.

Oni se na taj način prehranjuju, na taj način preživljavaju i nisu sposobni za rad, dodaje Stanković.

Jedan od nosilaca projekat je i Organizacija Crvenog Krsta. Sekretar Sanja Stojanović kaže da je  Narodna kuhinja dopunski vid pomoći i da korisnici uz to svakako imaju novčanu socijalnu pomoć.

Odbornik Stanković kaže da u vreme ozbiljne epidemiološke situacije korisnicima treba deliti i vitaminsku hranu. Umesto da se hrana deli napolju, treba da postoji drugo rešenje, dodaje. 

Korisnici Narodne kuhinje bi hranu mogli da dobijaju u obližnjoj mesnoj kancelariji, koja se trenutno ne koristi i stoji prazna, objašnjava Stanković.

Trenutno u Nišu ima oko 1000 korisnika narodnog kazana.

Nema pored svakog punkta mesna kancelarije, a i mnoge se koriste za druge namene. Treba uzeti u obzir da ako stigne vozilo Studentskog centra sa kazanima u kojima se nalazi kuvana hrana, on treba to da izmešta u određenu mesnu kancelariju i kasniće za sledeći punkt. Morate da znate da je važno da od momenta spremanja do distribucije ne sme da prođe previše vremena jer ta hrana mora da bude u ispravnom stanju. Nije to tek tako, pojašnjava Stojanovićeva.

Stojanovićeva pojašnjava da se projekat Narodne kuhinje na ovakav način sprovodi od 2014. godine. Tada se razmišljalo o drugačijem načinu distribucije obroka ali ukoliko bi se uvelo jedno mesto na kom bi uzimali obrok to ne bi bilo svima blizu jer su korisnici sa svih pet gradskih opština. Projekat narodne kuhinje vredan je 43 miliona dinara – grad izdvaja 31 milion, ostalo Crveni Krst. Stanković kroz odborničku inicijativu traži da se iz budžeta grada izdvoje dodatna sredstva.