Kako se troši novac građana?

still1004_00008Da li se novac građana racionalno troši? Istraživanja koja je uradila grupa organizacija civilnog sektora pokazuje brojne probleme. Primera radi,  Beogradski centar za bezbednosnu politiku ukazuje na to da se godišnje izdvaja oko tri miliona evra za finansiranje Kriminalističko-policijske akademije, a da na kraju samo mali broj diplomaca bude i zaposlen u policiji.

Zanimljiva je i priča o javnoj nabavci tonera za štampače, koja je u slučaju MUP-a trajala više od godinu dana, od marta 2015. do aprila 2016. godine. Centralizovana nabavka vredna je više od 87 miliona dinara

still1004_00009Godinu i mesec dana je MUP isključivo zbog svojih sosptvenih grešaka i grešaka službenika zaposlenih u odeljenju za finansije i javne nabavke trebalo da nabavi tonere za štampače. U tom periodu je rad njihovih službi bio ugrožen, kaže Milan Stefanović iz Protekte.

Ova istraživanja deo su projekta „Kako svrsishodno trošiti novac za potrebe bezbednosti građana?”, koji je predstavljen na panel diskusiji u Nišu.

Projekat koji se odnosi na jačanje civilnog nadzora nad javnim nabavkama u sektoru bezbednosti traje već dve godine, a u različita istraživanja uključeno je osam organizacija civilnog društva.