Ko je odgovoran za verbalno nasilje nad ženama u medijima, šta je do njega dovelo i kako ga suzbiti? Odgovore na ova pitanje ponudio je gradski forum “Žene u javnom sektoru- verbalno nasilje kao realnost” koji je održan u Nišu. Učesnice foruma složile su se da je netrpeljivost prema ženam izraženija u poslednje vreme i da je razlog tome pad društvenih vrednosti.