Kako upisati dete u vrtić?

Kako upisati dete u vrtić?

Poslednjih godina, a naročito od proglašenja pandemije korona virusa, ubrzan je proces elektronske komunikacije sa državnim, gradskim i opštinskim institucijama, pa tako uz pomoć svog naloga na portalu eUprava građanin dobija mogućnost da zakaže termin za izdavanje ličnih dokumenata, upiše dete u vrtić ili školu, kao i da iskoristi neku drugu od oko 500 eUsluga.

Prijava deteta u vrtić

Vrtić Bubamara

Gradska opština Pantelej na svom sajtu ima ažurirane podatke o vrtićima, a roditelji se usmeravaju i na link eUprave, opciju eVrtić, putem koje mogu iz svog doma, uz pomoć računara ili mobilnog telefona, prijaviti dete za vrtić i naći odgovore na pitanja koja ih interesuju.

Na teritoriji Gradske opštine Pantelej rade četiri obdaništa Javne predškolske ustanove Pčelica. U gradskom delu opštine su vrtići „Kolibri“, „Vilin grad“ i „Bubamara“. Pripremne grupe postoje u selima Gornja Vrežina i Malča. Krajem 2011.godine, otvoreno je obdanište u Gornjem Matejevcu, izgrađeno uz podršku kraljevske porodice Karađorđević i britanskih donatora. Kapacitetima tih ustanova obuhvaćeno je oko hiljadu dece.

Spisak i adresa svih vrtića Javne predškolske ustanove “Pčelica” u Nišu mogu se naći na sajtu te ustanove https://pcelica.edu.rs/spisak-vrtica/.

Jednostavna procedura

FOTO: Arhiva Zona plus

Dete se za vrtić može prijaviti preko usluge „eVrtić“ na Portalu eUprava bez ijednog dokumenta. Elektronsko podnošenje prijave je jednostavno. Potrebno je popuniti elektronski obrazac, a svim podacima aplikacija pristupa automatski, tako da roditelji ne moraju da pribavljaju i posebno da prilažu izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o prebivalištu i uverenja o zaposlenju.

Kada roditelj, staratelj ili hranitelj podnese zahtev preko Portala, predškolska ustanova će dodeliti delovodni broj zahtevu i obavestiti ga preko Portala o daljim koracima. Na Portalu možete izabrati opciju da li će obaveštenje primati na mejl ili putem SMS poruke.

Prijava elektronskim putem nije moguća za roditelje koji nisu državljani Republike Srbije.

Za decu samohranih roditelja, decu žrtava nasilja u porodici, decu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, decu iz porodica koje koriste neki oblik socijalne zaštite, i dr. predškolska ustanova je u mogućnosti da prihvati prijavu elektronskim putem, ali je potrebno je da dostavedodatnu dokumentaciju na adresu elektronske pošte pcelica.uprava@gmail.com, kojom dokazuje navedeni status.

U koliko roditelji nisu u mogućnosti da podnesu zahtev putem elektronske usluge, potrebno je da preuzmu zahtev i dostave zajedno sa dodatnom dokumentacijom na adresu elektronske pošte predškolske ustanove pcelica.uprava@gmail.com.

Kada dete može da se upiše u vrtić?

FOTO: Arhiva Zona plus

Roditelje najčešće interesuje kada dete može da se upiše u vrtić. Prema Pravilniku JPU Pčelica, uslovi su sledeći:

Redovan upis dece u celodnevni boravak vrši se u periodu od 01. juna do 30. juna tekuće godine. Upis dece u poludnevni pripremni predškolski program vrši se do 31.avgusta tekuće godine.

Postoje i izuzeci, pa se dete može primiti u i mimo ovih termina

– ukoliko vaspitne grupe nisu popunjene po normativima za tu vaspitnu grupu;

– prijem dece sa smetnjama u razvoju po preporuci lekara specijaliste ili interesorne komisije;

– na zahtev Centra za socijalni rad;

– na zahtev Centra za porodični smeštaj i usvojenje;

Premeštaj deteta iz jednog vrtića u drugi, na zahtev roditelja ili staratelja, neće se vršiti u toku godine, sem u slučajevima kada se oslobodi mesto u pojedinim grupama vrtića.

Obavezno pohađanje pripremnog predškolskog programa

Pripremni predškolski program je obavezan i pohađa se u godini pred polazak u osnovnu školu (u uzrastu od pet i po do šest i po godina). Pohađanje programa u trajanju od 4 sata dnevno, najmanje devet meseci u godini pred polazak u školu je besplatno.

 

Subvencionisanje troškova boravka u privatnim vrtićima

Grad Niš subvencioniše boravak dece u privatnim vrtićima sa kojima je potpisan ugovor: To su vrtići “Meda”, “Maza”, “Dečiji Kutak”, “Radost otkrića”, “Bambini” i “Marlena i Kovalski”. Princip je isti kao i kod vrtića “Pčelice” – roditelji plaćaju 20%, a grad subvencioniše presotalih 80 odsto ekonomske cene.

Od nedavno, novac kojim Grad Niš subvencioniše boravak dece za koje nema mesta u državnim vrtićimane uplaćuje se privatnim vrtićima, već roditeljima, koji biraju vrtić i pravdaju troškove.

**********

*Ovaj projekat sufinansiran je sredstvima GO Pantelej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.