U revitalizaciju niške Tvrđave je samo u prošloj godiini uloženo oko 75 miliona dinara, a već do kraja godine biće poznat i izvođač radova na sanaciji bedema ovog kulturno istorijskog kompleksa. Istovremeno, u toku je izrada strategije zaštite kulturno istorijskog nasleđa Tvrđave, koja podrazumeva i formiranje ulice starih zanata i arheološkog centra na mestu stare apsane.