Kasarna postaje  univerzitetski kampus? (VIDEO)

Kasarna postaje univerzitetski kampus? (VIDEO)

foto: UN Niš

Kasarna Filip Kljajić možda će postati univerzitetski kampus. O ovoj mogućnosti razgovarali su u Nišu ministar prosvete, nauke i tehnološkog obrazovanja Mladen Šarčević i rektor Univerziteta u Nišu prof. dr Dragan Antić. Ustupanje kasarne bi istovremeno rešilo i gorući problem sa nedostatakom prostora na nekim fakultetima. Razgovarali su i o mogućnostima i načinu ulaganja za nastavak izgradnje stanova za mlade naučne radnike, kao i o početku rada Poljoprivrednog fakulteta i upisu prvih studenata. Na sastanku na niškom Univerzitetu, bilo je reči i o ubrzavanju procesa akreditacije Derpartmana za germanistiku na Filozofskom fakultetu, a predloženi su i o modaliteti za otvaranje novih fakulteta.