KLIKOM DO POMOĆI ZA OSI: APLIKACIJE E-DOKUMENT I E-PSIHOLOG (VIDEO)

KLIKOM DO POMOĆI ZA OSI: APLIKACIJE E-DOKUMENT I E-PSIHOLOG (VIDEO)

Osobe sa invaliditetom od sada mogu lakše da ostvare svoja zakonska prava, kao i da potraže psihološku pomoć u teškim trenucima. To im omogućuju aplikacije “E-dokument” i “E- psiholog”, kao deo portala “Uklonimo barijere”.

Ostvarivanje prava poput personalne asistencije, besplatnog javnog prevoza, elektronskog recepta, dobijanja parking nalepnice, socijalne pomoći sada je osobama sa invaliditetom lakše putem novih aplikacija “E-dokument”. Psihološku pomoć i odgovore na sve probleme mogu da potraže kroz aplikaciju  “E- psiholog”, koja im nudi adrese i brojeve telefona ustanova i institucija.

Aplikacija “E-dokumetn” predstavlja početak resocijalizacije osoba sa invaliditetom (OSI). To je odskočna daska da OSI shvate da nisu odbačene od društva i da postoji organizovano sagledavanje svega onoga što može kao osoba da ostvari i krene u vraćanje samopuzdanja jer vidi da ima uslova za život, da ima službi i usluga u sistemu socijalne zaštite koje tu osobu mogu podržati u težnji da nastavi redovan život. Naroćito će pomoći onim OSI koje nemaju pristup udruženjima OSI i nemaju informacije, ne znaju da iamju pravo na gernto domaćice, na personalnog asistenta… Primera ima mnogo! REcimo, ima OSI koji en znaju da mogu da uz posebnu dozvolu imaju pravo na parking na posebno obeleženim mestima, kaže Ivan Novković iz Fondacije PONS.

Filip Mirić, doktor pravnih nauka, ali i sam osoba sa invaliditetom objašnjava da na jednom mestu OSI imaju mogućnost dasaznaju koja su im sva dokumenta potrebna da bi ostvarili prava iz svakodnevnog života i socijalne zaštite, kao što su pravo na povlašćenu vožnju, na oslobađanje od plaćanja putarine o slično.

OSI, u zavisnosti od invaliditeta, mogu da koriste razne aplikacije, recimo reader (čitač, prim.aut.) za govornu sintezu za osobe sa oštećenim vidom. Tako se ulazi u domen asistivnih tehnologija čija primena u Srbiji još nije na odgovarajućem nivou zbog manjaka para, ali i zbog nedovoljno adekvatnih informacija. Takve tehnologije u velikoj meri olakšavaju život OSI, bilo da je reč o fizičkom, senzornom ili intelekturalnom invaliditetu, kaže dr Mirić.

Dodaje, da je, kad je reč o samom portalu, on jedinstven i po tome što objedinjuje multimedijalne sadržaje i pravne analize osoba sa invaliditetom, promoviše zapošljavanje, uključivanje OSI svet rada, obrazovanje, koje, pak, podiže kvalifikaciju osoba sa invaliditetom da se bave produktivnom delatnošću i obezbede sredstva za sopstveni život, što opet utiče na kvalitet života i obezbeđuje im da budu aktivni i produktivni članovi društva.

Aplikacija “E- psiholog” nastala je kao rezultat saradnje portala “Uklonimo barijere” i psihološkoh savetovališta za studente pri Studentskom kulturnom centru Niš.

OSI mogu otvoreno da iskažu svoje potrebe i probleme preko te aplikacije i da se informišu o adekvatnim načinima i strategijama prevaldavanja tih problema. Takođe, i o načinu preve3ncije i zaštiti vlastitog mentalnog zdravlja. Sv podaci su apsolutno zaštićeni. Postoji nekoliko upitnika, jedan se tiče psiholoških potreba i problema, drugi karkteristika njihove ličnosti, kao i stilova učenja, objašnjava Dušan Ranđelović, rukovodilac Psihološkog savetovališta za studente pri Studentskom kulturnum centru Niš

I Dragana Rodić, pozanti niški borac za prava i bolji život OSI, naglašava da je najbitnije da je na jednom mestu sve što može olakša đivot i svakodnevno funkcionisanje.

Tako, samo klikom može da se doownload-uju sva dokumenta potrebna za ostvarivanje nekih prava, kaže Dragana Rodić.

Smatram zaista da će osobe sa invaliditetom, ali i građani i porodice koji imaju OSI, ovde moći da nađu sve važne dokumente, pogotovo kad je E-dokument u pitanju! A kad je E- psiholog u pitanju, to je jedna humana priča, posebno u periodu korone, dodaje i Neven Obradović, Urednik portala “Ukonimo barijere”

Projekat „Uklonimo barijere“ je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

 

Ovaj projekat sufinansiran je sredstvima Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije i Grada Niša. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.