U poljoprivrednoj proizvodnji, kao i svemu drugom, potrebno je “prodati kompletnu priču”, odnosno brendirati proizvod ili uslugu. To je samo jedan od saveta koji su stručnjaci ENECA-e dali poljoprivrednicima koji žele da unaprede svoju proizvodnju. Trening o poslovanju u agro biznisu održan je u EU info pointu.