Koliko je zagađen vazduh u Nišu? (VIDEO)

Koliko je zagađen vazduh u Nišu? (VIDEO)

U prethodna 24 sata u Nišu su zabeležena najveća zagađenja i koncentracije azot-dioksida u poslednjih mesec dana. Uprkos tome, podaci Agencije za zaštitu životne sredine pokazuju da je kvalitet vazduha u Nišu na zadovoljavajućem nivou. Zagađivači, popud čađi, čestica i azot dioksida po svim parametrima su ispod dozvoljene granice.