Koliko se poštuju ljudska prava?

Koliko se poštuju ljudska prava?

ljudska pravaUoči Međunarodnog dana ljudskih prava, brojne organizacije skreću pažnju na najranjivije grupe kojima su po pravilu ne samo pravo i pravda, već i razumevanje i tolerancija teško dostupni.

Bez reforme pravosuđa, koja bi dovela do poštovanja prava pojedinaca, nema ni potpunog ostvarivanja ljudskih prava, kažu u Centru za ljudska prava u Nišu. Kako pojašnjavaju, ignorisanjem ili odlaganjem primene nekih propisa daje se mogućnost korupciji da i dalje cveta, a odlaže se i mogućnost ulaska takozvanog „čistog ili belog kapitala“.

Samo takav kapital može zaista da osnaži ekonomiju, kaže Lidija Vučković iz Centra za ljudska prava Niš.

S druge strane, manjine imaju dodatne probleme. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić kaže da je u Srbiji najveća etnička distanca izražena prema Albancima, Hrvatima, Bošnjacima i Romima, i da su podaci o diskriminaciji alarmantni.

Istraživanje je pokazalo da 57 odsto ispitanika ne želi Albance i Rome u porodici, svaki drugi ne želi Albanca za vaspitača svoje dece, a Rom kao vaspitač nepoželjan je kod jedne trećine, kaže Nevena Petrušić.

Centar za ljudska prava istraživao je i delovao u slučaju kršenja prava zatvorenika. Kažu da se, kao po šablonu, ponavljaju iste stvari – a stradaju obični, siromašni ljudi. Navode primer Đure Kljajića koji izdržava kaznu po presudi nepostojeće države. Advokat Milan Jovanović kaže da ne čudi nepoverenje u pravosudni sistem i veliki broj predmeta pred Ustavnim sudom i Sudom za ljudska prava u Strazburu.[mom_video type=”youtube” id=”NZsIXgjlTz0″]