Koliko su najmlađi bezbedni na Internetu? (VIDEO)

Koliko su najmlađi bezbedni na Internetu? (VIDEO)

Deca u sve ranijem uzrastu počinju da koriste internet, a roditelji nemaju dovoljno znanja i veština da ih zaštite od mogućih zloupotreba, pokazalo je istraživanje UNICEF-a. Ova organizacija je iz tog razloga pokrenula projekat kako bi pomogla da se obezbedi sigurno i stimulativno okruženje koje treba da doprinese smanjenju izloženosti najmlađe dece onlajn rizicima. Prva u nizu panel diskusija održana je u Nišu.