Komunalci pod kontrolom Gradskog veća

Komunalci pod kontrolom Gradskog veća

GORICA PROTESTU Nišu će izvršna vlast preuzeti kontrolu nad javno komunalnim sektorom, najavljuje gradonačelnik Zoran Perišić.  Gradsko veće bi ubuduće trebalo da ima moć da bira, poziva na odgovornost i, ukoliko zatreba, da smenjuje direktore. Baš kao što to može Vlada Srbije. Perišić je na poslednjoj sednici veća javno komunalni sektor okarakterisao kao “otuđenu moć” u kojoj “ima bahatosti”. Gradsko veće nije imalo mogućnost nikoga da kazni zbog toga. Sada se to menja.

Zakon o javnim preduzećima daje mogućnost da osnivač javno-komunalnog preduzeća, a to je Skupština grada, prenese svoja ovlašćenja na nekoga. U ovom slučaju to je Gradsko veće, kaže Perišić.

Ta mogućnost, koja postoji za javno komunalni sektor, ne postoji za druga preduzeća.

Ne postoji za zdravstvene ustanove, tu važi jedan drugi zakon i problematična je za ustanove kulture i one će ostati pod ingerencijom Skupštine grada, kaže Perišić.

Zbog nezadovoljstva radom nekih direktora, Perišić je i ranije najavljivao da će insistirati da direktori direktno odgovaraju gradskom veću, a ne da se, kao do sada, “prave koalicioni kompromisi na štetu građana Niša”.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com