Novo groblje prostire se na oko 65 hektara i za njegovo održavanje od 1. januara zaduženo je JKP Gorica. U Gorici kažu da su oformili grupu koja će održavati zelene površine i dodaju da deo potrebne mehanizacije imaju, a deo im ustupa JKP Mediana koja je do nedavno obavljalo deo ovog posla.

Gorica pruža i pogrebne usluge, što je i njena osnovna delatnost. U ovom preduzeću kažu da je u decembru i januaru bilo nešto više sahrana, ali da se sada na sahranjivanje pokojnika ne čeka dugo.

S druge strane Staro groblje na kom je poslednja sahrana bila 1972. godine i koje je godinama bilo zapušteno konačno je rasčišćeno zajedničkim snagama Mediane, GO Palilula, Grada I udruženja građana. Ubuduće će u njemu brinuti radnici Mediane.