Zaposleni u gradskim komunalnim preduzećima ubuduće će naknadu za odsustvo sa posla zbog bolovanja primati u visini od 70, umsto 60 odsto zarade. Za jubilarnu nagradu računačće im se ukupan radni staž, a ne samo godine rada ostvarene u poslednjoj firmi u kojoj rade. To je između ostalog predviđeno posebnim kolketivnim ugovorom, koji su potpisali predstavnici reprezentativnih sindikata komunalaca i grad Niš.