POTROSACIKomulane usluge su kao i sve druge. Komunalna preduzeća ih pružaju, potrošači ili gradjani Srbije kupuju. Odnos medju njima rešen je ugovorom koji potpisuju obe strane. Gradjani zato imaju prava na reklamaciju, pa i otkaz ugovra ako nisu zadovoljni. Tako je u teoriji. U praksi, medjutim, to nije baš tako lako.

Prvo i osnovno, moraju da ispoštuju zakonom predvidjen rok od osam dana za prigovor, a onda i da odgovre na njega, što ne rade, kaže potpredsednik NOPS-a Zoran Nikolić.

Posebno je problem kod velikih monopolističkih preduzeća, kao što je, na primer, EPS, koji bez naloga suda ne bi smeli da isključuju potrošače, ali to redovno rade.

Ako potrošač uloži prigovor, a onda nastavlja da plaća račune ne sme da bude isključen sa mreže, dok sud to ne naredi, objašnjava Nikolić.

Rešenje je u boljoj obaveštenosti potrošača, jer jedino ako znaju svoja prava, znaće i da ih zatraže i ostvare.
Radionica „Jačanje organizacija potrošača za bolje komunalne usluge u jugoistočnoj Evropi“ održana je na Ekonomskom fakultetu, a organizovana je u saradnji sa Odborom za komunalnu privredu Regionalne privredne komore Niš.