Konkursno za medije

Konkursno za medije

GO PANTELEJOd ove godine lokalne samouprave u Srbiji imaju nov način saradnje sa medijima. Konkursno finansiranje znači da više nema neposredne pogodbe ili javne nabavke.

Niške gradske opštine su za ove namene odredile posebnu poziciju u budžetu.

Pantelej u januaru sredjuje dokumentaciju da bi na vreme raspisao konkurs.