Korupcija – karcinom društvenog organizma!

Korupcija – karcinom društvenog organizma!

Nacrt novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije jeste bolji, jer se njime otklanjaju neke manjkavosti važećeg Zakona. Pre svega proširuje se broj onih čiju imovinu će funkcioneri da prijavljuju kada dodju na vlast. Medjutim, ima i nedostataka, kažu u Agenciji za borbu protiv korupcije, kao što je kumulacija javnih funkcija, jer je izostavljena odredba koja govori o tome u kom periodu funkcioneri treba da se opredele koje će funkcije da se odreknu.

Dekan Ekonomskog fakulteta, Jadranka Đurović Todorović, smatra da je, kako bi se ozbiljno suočili i otvorili front protiv korupcije u celom društvu, neophodno doneti sistemski zakon koji se neće ticati samo rada Agencije nego celog društva.