Kovačević: Upotrebljena prekomerna sila (VIDEO)

Kovačević: Upotrebljena prekomerna sila (VIDEO)

Odnos između načina na koji su postupli bezbednosni organi na Kosovu i stepena opasnosti koji je postojao je apsolutno nesrazmeran, kaže za Zonu plus politikolog Slaviša Kovačević. Ocenjuje da je upotrebljena prekomerna sila koja se graniči sa zlostavljanjem i mučenjem. Govoreći o daljim potezima državnog vrha Srbije, Kovačević navodi da sa jedne strane ne postoji vidljiva podrška neke velike sile, a sa druge strane Srbija nema objektivnu moć da deluje kao jedna suverena država.