Poljoprivredni fakultet u Kruševcu, tokom 2020. godine akreditovan je za obavljanje poslova u naučno-istraživačkoj delatnosti, a što znači da će od sada profesori i saradnici moći da konkurišu kako za domaće, tako i međunarodne projekte.

 

By rezija