ADMINISTRATIVNI ODBORLokalni antikorupcijski forum Niš traži da se sva nezakonita uvećanja plata koja su stalno zaposleni gradski funkcioneri primali u poslednje tri godine hitno vrate u budžet grada Niša.
LAF takođe traži i da svi koji su odgovorni za kršenje Zakona o platama u državnim organima budu zakonski sankcionisani, pre svega skupštinski Odbor za administrativna pitanja koji je doneo protivzakoniti Pravilnik o platama, kao i gradska Uprava za finansije, koja je nezakonito obračunavala i isplaćivala ta sredstva.
Odbor za administrativna pitanja Skupštine grada krajem prošle sedmice, postupajući po nalogu Upravnog inspektorata, smanjio plate 19 stalno zaposlenih funkcionera za 30 odsto i tako ih doveo na zakonski nivo.
Upravni inspektorat je predhodno konstatovao da su nezakonita uvećanja plata primali gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, devet članova Gradskog veća i osam predsednika stalnih radnih tela Skupštine grada.
LAF smatra da bi samoinicijativno vraćanje nezakonitih uvećanja predstavljalo moralni čin.

By rezija