Sedmoro nezaposlenih osoba sa invaliditetom uspešno je završilo kurs engleskog jezika koji je organizovala niška filijala Nacionalne službe za zapošljavanje. Polaznicima su dodeljeni sertifikati, a obuka je bila početnog nivoa. Pored ove, organizovana je i informatička obuka i obuka za elektrovinklere namenjene takođe osobama sa invaliditetom.