LAKŠE I BRŽE DO CERJANKE I VIZITORSKOG CENTRA (VIDEO)

LAKŠE I BRŽE DO CERJANKE I VIZITORSKOG CENTRA (VIDEO)

Deo nedostajućeg puta do Cerjanske pećine i Vizitorskog centra u dužini od 300 metara je asfaltiran. Turisti će sada lakše moći do ovih turističkih destinacija u Nišu, a imaće gde i da ostave svoj automobil jer su uređeni i parkiralište i okretnica ispred Vizitorskog centra.