Za predsednicu Akademije strukovnih studija Južna Srbija u Leskovcu imenovana je Dragana Ranđelović, doktor ekonomskih nauka i profesorka strukovnih studija. Time je i formalno-pravno završen proces konstituisanja ove visokoškolske ustanove, nastale spajanjem pet visokih strukovnih škola, a za čije je sedište, odlukom Vlade Srbije pre godinu dana, izabran Leskovac.