LESKOVAC: GRAD NAJVIŠE TUŽE ZBOG EKSPROPRIACIJE I UJEDA PASA (VIDEO)

LESKOVAC: GRAD NAJVIŠE TUŽE ZBOG EKSPROPRIACIJE I UJEDA PASA (VIDEO)

U protekloj 2022. godini Gradsko javno pravobranilaštvo zastupalo je lokalnu samoupravu, njene službe i mesne zajednice, u 1.319 slučajeva, što je za oko 20 procenata manje u poređenju sa ranijim periodom.

Prema rečima Roberta Tomića, gradskog javnog pravobranioca, i u 2023. beleži se gotovo identična praksa podnošenja tužbi po istim osnovama.

Najčešći razlog za podnošenje tužbi građana i u 2022. kao i ranijih godina, bila je takozvana faktička eksproprijacija – ukupno 781 slučaj, a u 485 slučajeva razlog je bio ujed psa lutalice.

Samo u dva slučaja u toku prošle godine, Javno pravobranilaštvo uspelo je da u budžetu Grada Leskovca uštedi oko 5 miliona dinara.

Kada su u pitanju tužbe građana, sva su očekivanja, da će se dosadašnja praksa nastaviti, ali u gradskom javnom pravobranilaštvu, ipak, očekuju da njihov broj u ovoj godini bude manji.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com