Leskovac je jedan od retkih gradova u Srbiji koji ima uređenu regionalnu sanitarnu deponiju – Željkovac koja prečišćava otpadne vode.

To je prva evropska regionalana sanitarna deponija na jugu Srbije, a pre nekoliko godina je proširena tako da za narednih sedam godina građani ne moraju da brinu kako će otpad bti odlagan.