Still1117_00000U Nišavskom, Pirotskom i Topličkom okrugu na licencu čeka oko 750 nastavnika, saradnika i vaspitača. Neki na polaganje čekaju i godinama. Kako bi se smanjile gužve i sprečila zagušenja Regionalni centar za profesionalni razvoj predlaze da se stručni ispit od 2016. godine polaže i u Nišu. Ministar Srđan Verbić kaže da su prvi koraci napravljeni i da je potrebno usaglasiti dalju proceduru. Nakon dobijanja licence nastavnici su u obavezi da nastave sa stručnim usavršavanjem.