LIDER PRISTUPOM DO BOLJEG RURALOG RAZVOJA (VIDEO)

LIDER PRISTUPOM DO BOLJEG RURALOG RAZVOJA (VIDEO)

U Nišavskom okrugu promovisan je projekat Lider pristup, koji promoviše udruživanje organizacija civilnog, javnog sektora i privatnih preduzetnika u lokalne akcione grupe, čiji je cilj pripremanje strategije razvoja lokalnih zajednica i pisanje projekata kojim će konkurisati kod državnih i institucija Evropske unije. Na ovaj način, kažu u Ministarstvu poljoprivrede i Mreži za ruralni razvoj Srbije, o lokalnim prioritetima odlučivaće se na lokalu, a ne na državnom nivou.