knjga (1)Kako među brojnim kandidatima za neko radon mesto odabrati najbolje. U velikom kompanijama to rade stručnjaci za ljudske resurse.

Knjigu „Upravljanje ljudskim resursima“ , na kojoj su radia tri autora, studenti Visoko tehničke škole počeće da koriste od septembra.

Akcenat je stavljen na primenu savremenih metoda prilikom odabira kandidata za prijem u radni odnos.

Ako smo mi u radni odnos primili čoveka koji je biološki predodređen da bude ispod prosečan, a očekujemo od njega natprosečne rezultate, nikad ih dobiti nećemo. Mi prilikom odabira zato moramo prepoznati ko je kakakv. To možemo postići samo naučno utemeljenim metodama. kaže jedan od autora Živko Kulić.

Jedan od autora, Ljubiša Zdravković, bavio se posebnom oblašću – Upravljanje ljudskim resursima u policiji.

Pored ova dva autora, u pisanju knjige učestvovao je i Radan Lakićević.